Kundschafter des Friedes

// feature, 2016 //

// credits //

Director: Robert Thalheim

Dialog Editor: Benjamin Hörbe

Sound Designer: Sebastian Morsch

Foley Editor: Jana Irmert

Sound Re-Recording Mixer: Adrian Bauermeister

produced by: Kundschafter Filmproduktion

// festivals //

theatrical release Germany
Jan 26, 2017

Website